Lista książek Bookclub – część 1

Oto lista książek z kursu Bookclub z zakresu emocji, motywacji, nawyków, pewności siebie, mindsetu, self-care, empatii:

 1. “Atomic Habits” by James Clear – Atomowe nawyki
 2. “The Gifts of Imperfection” by Brené Brown – Dary niedoskonałości
 3. “The Power of Now” by Eckhart Tolle – Moc teraźniejszości
 4. “Emotional Intelligence” by Daniel Goleman – Inteligencja emocjonalna
 5. “Mindset: The New Psychology of Success” by Carol S. Dweck – Mindset: Nowa psychologia sukcesu
 6. “The 7 Habits of Highly Effective People” by Stephen R. Covey – 7 nawyków skutecznego działania
 7. “Big Magic” by Elizabeth Gilbert – Wielka magia
 8. “Start with Why” by Simon Sinek – Zacznij od dlaczego
 9. “Essentialism” by Greg McKeown – Esencjalista
 10. “Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World” by Cal Newport – Praca głęboka. Jak odnieść sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza
 11. “Becoming” by Michelle Obama – Becoming. Moja historia
 12. “Year of Yes” by Shonda Rhimes – Rok zgody
 13. “The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living” by Meik Wiking – Hygge. Klucz do szczęścia
 14. “Grit: The Power of Passion and Perseverance” by Angela Duckworth – Upór. Potęga pasji i wytrwałości
 15. “The Miracle Morning” by Hal Elrod – Fenomen poranka
 16. “The 5 Second Rule” by Mel Robbins – Reguła 5 sekund
 17. “The Power of Habit” by Charles Duhigg – Siła nawyku
 18. “The Artist’s Way” by Julia Cameron – Droga artysty
 19. “How to Win Friends and Influence People” by Dale Carnegie – Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi
 20. “Nonviolent Communication: A Language of Life” by Marshall B. Rosenberg – Porozumienie bez przemocy. O języku życia
 21. “The 5 AM Club” by Robin Sharma – Klub 5 Rano . Szczęśliwy poranek zmienia wszystko
 22. “The Happiness Project” by Gretchen Rubin – Projekt szczęście
 23. “The Power of Positive Thinking” by Norman Vincent Peale – Moc pozytywnego myślenia
 24. “The 5 Love Languages” by Gary Chapman – Pięć języków miłości
 25. “Thinking, Fast and Slow” by Daniel Kahneman – Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym
Napisz komentarz

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *